ජාතික ශිෂ්‍යභට බාලකයේ හදවත බඳු වූ පුහුණු මධ්‍යස්ථානය රංටැඹේ නව ප්‍රවේශ ද්වාරය ජාශිබ අධ්‍යක්‍ෂ මේජර් ජෙනරල් පීඩබ්බී ජයසුන්දර තුමන්ගේ සුරතින් අද දින විවෘත කරන ලදී….

මෙම අවස්‌ථාව සඳහා ජාශිබ මූලස්ථානයේ ජේෂ්ඨ නිලධාරීන්, පුහුණු මධ්‍යස්ථානයේ සේනාවිධායක තුමන්, පලාත් නියෝජ්‍ය අධ්‍යක්‍ෂ වරුන්, අණදෙන නිලධාරීන් සහ පුහුණු මධ්‍යස්ථානයේ නිලධාරීන් සහ සෙසු නිලයින් සහභාගි විය….

මෙම අවස්‌ථාව සිහිවීම පිණිස පුහුණු මධ්‍යස්ථානයේ සේනාවිධායක තුමන් විසින් සමරු තිළිණයක් ජාශිබ අධ්‍යක්‍ෂ තුමන් වෙත පිලිගන්වන ලදි…

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02YjESRCj1isnnkgtCDffdsn47EQfGVYhJJq5ay12V2tavwpjoKJymF9AMQjHNQLpol&id=100077429858073

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password